Great Stardust’s Q-kull født

Jeanina fødte 5 valper 15.mars 2017. Det ble 3 tisper og 2 hanner med vekter fra 160 til 216 gram. Fire av valpene blir nok soble av farge, som sine foreldre, men en av tispene blir particolor. De fem valpene kom på løpende bånd, og i løpet av en time og tre kvarter var fødselen over. Alle fem har lagt fint på seg , så det ser ut til å gå bra med dem alle.

Far til valpene er vår snart 11 år gamle «Mini». Både Jeanina og Mini er øyenslyst og funnet fri for både PRA og andre øyesykdommer; heller ingen øyehår. De er begge testet fri for PRA 3. Begge er kneleddstestet og har ingen patella luksasjon. Alle disse helseresultatene ligger lagret på NKK’ s database Dogweb.

Jeanina og Mini har gode resultater fra utstillinger, og de er begge friske og sunne med et godt gemytt.