Nordisk utstillingschampion Great Stardust’s Jazz

I løpet av sommeren har vi vært på hundeutstillinger i Sverige og Danmark, og Jazzic (Great Stardust’s Jazz)  har blitt champion i både Sverige og Danmark. Siden han nå er champion i tre nordiske land, Norge, Sverige og Danmark, har han fått tittelen Nordisk utstillingschampion ( Nord Uch).

Jazzic er født 7.september 2010, og foreldrene hans er Int Nord Uch Great Stardust’s Draco (far) og Avigdor Diva (mor, som er importert fra Irland)

Jazzic er en utrolig snill, rolig og harmonisk hund, og han er far til vårt R-kull, som ble født5.desember 2017.